Urgentna stomatologija - S - IV godina - Bolonja

Urgentna stomatologija - S - IV godina - Bolonja

Naziv predmeta

URGENTNA STOMATOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII

3

30 (1p+1v)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Ima uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Srećko Selaković
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska i praktična nastava
Sadržaj predmeta
Pripremne nedelje  1 čas 1 čas 1 čas 1 čas 1 čas 1 čas 1 čas 1 čas 1 čas 1 čas 1 čas 2 čas 2 čas         Priprema i upis semestra    Izbor optimalnog metoda za suzbijanje bola Mogućnost suzbijanja bola Komplikacije lokalne anestezije Primena sedacije u stomatologiji Tehnike sedacije Intravenska sedacija Postupci reanimacije Venski put i intubacija Hemostaza u stomatologiji Hemostaza kod hemostaznih poremećaja Pacijenti rizika Sudsko medicinski aspekti urgentnih stanja Traumatologija maksilofacijalne regije  

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:3 x 40/30= 4 sati Struktura opterećenja: 1satpredavanja 1satpraktičnih vježbi 2sata samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 4 h 15= 60 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):2 h 4 = 8sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 h 30 =90 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita  22   Struktura opterećenja 60sati(nastava) + 8sati(priprema) + 22sati(dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu
Literatura:
Hemostaza u stomatološkoj praksi: J. Perović; Anestezija u stomatologiji: Lj. Todorović
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:- 2 seminarska zadatka po 5 poena (ukupno 10 poena) - 2 kolokviuma po 20 poena (ukupno 40 poena) - završni ispit 50 poena
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Srećko Selaković
Napomena:

Log in