Samsic

Evropski sastanak studenata medicine - EuRegMe

Studenti medicine, članovi SaMSIC-a prisustvovali su Evropskom regionalnom sastanku (EuRegMe) studenata medicine, održanom od 19og do 23. aprila 2018.godine u Frankenfelsu, Austrija. Delegeacija koju su činili studenti Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci i Foči su uspješno predstavili naš fakultet, Medicinski fakultet u Foči, oba Univerziteta kao i cijelu Republiku Srpsku.
IFMSA je najbrojnija i najuticajnija organizacija, sa sjedištem u Amsterdamu koja okuplja studente medicine širom svijeta i broji 127 zemalja članica od čega su 44 iz Evropskog regiona. Osnovana je 1951.godine u Londonu i djeluje kao volonterska i neprofitabilna organizacija.

IMG acb87f6339e3c70230d0e9565cd0574c V


SaMSIC je član IFMSA od 1998.godine kada su pokrenute profesionalne razmjene studenata, a nakon toga i mnogobrojni projekti. Jedina smo organizacija koja u svom nazivu nosi Republika Srpska i jedini predstavljamo sve studente medicine iz Republike Srpske.

IMG b1f4b8c2d0f92db534887e2b28609d62 V


Svakodnevno su prisusutvovali sesijama iz raznih oblasti medicine gdje su ostvarili mnogobrojna poznanastva te dogovorili buduću saradnju. Na sajmu aktivnosti (acitivity fair) prezentovali su 4 projekta od čega su dva izabrana u 5 najboljih, sto je ogroman uspjeh za sve nas, kao i za oba Medicinska fakulteta. Projekat Zdravosfera kojim su oduševljeni svi pripadnici Evropskog regiona će se održati i ove godine u oba grada, Banjoj Luci i Foči, 26og maja, a pored ova dva grada biće održan u još 10 zemalja svijeta.

IMG 03274076a1879ad2046c57c5a04774aa V
Dogovorena je saradnja sa SloMSIC Slovenija na projektu vakcinacije u narednom periodu. Svi delegati su učestvovali u predstavljanju zemlje na večeri tradicionalne hrane i pića gdje je sto naših studenata bio na zavidnom nivou. Ivana Todorović kao potpredsjednik je prisustvovala sesijama vezanim za razmjenu studenata, te je na tzv. Open Space sesijama prezentovala projekat ’’ rijetke bolesti’’ te kratki video o filmu Lica Lafore. Lucija Brdar kao koordinator za reproduktivno zdravlje (NORA) posjećivala je sesije o reproduktivnom zdravlju, dogovorila saradnju, te je prezentovala projekat Red Ribbon Night koji se našao među 5 najboljih. Angelina Dulić, kao Generalni sekretar je prisustvovala sesijama te je vodila zabilješke tokom cijele konferencije, te je odradila najavu projekta ’’ Snažna porodica - zdravija zajednica’’. Amil Družić kao koordinator za javno zdravlje (NPO) bio je dio tima za sesije o javnom zdravlju, te je predstavio projekat Zdravosfera, vodio je ’’ No Tobacco’’ i ’’Mental Health’’ sesije; te je tokom tzv. plenarnih sesija predstavio projekat ’’Zdravosfera’’ pred cijelim Evropskim regionom. Nina Gajić, kao koordinator za stomatologiju, predstavila je projekat ’’World Oral Health Day 2018’’ te prisustvovala sesijama javnog zdravlja. Slavko Malesešević i Marija Bjeletić su prisustvovali sesijama vezanim za medicinsku edukaciju, te dogovorili saradnju sa AMSB Bulgaria - organizacijom iz Bugarske. Kristina Rendić, kao vođa delegacije i Predsjednik SaMSIC-a učestvovala je u svim navedenim aktivnostima, bila dio tzv. President sesija te naučila nove stvari o Internacionalnoj prezentaciji organizacije, projekata, naše zemlje.


Sudenti su tokom tzv.plenarnih sesija obećali pomoć i podržali HCCM Russia koji su izabrani kao organizatori idućeg Evropskog sastanka, u Sankt Peterburgu, april 2019.godine.

U prilogu fotografije:IMG aa99b6385efaa5268c1b4362009c245b V

Log in