Oralna medicina - S - IV godina - Bolonja

Oralna medicina - S - IV godina - Bolonja

Naziv predmeta

ORALNA MEDICINA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII I VIII

7

  90 (1+2) (1+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Farmakologija sa toksikologijom, Interna medicina, Dermatovenerologija
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dragoslav Đukanović, redovni profesor, Šef katedre                                                                          Željka Kojić, asistent                                                                           Nataša Trtić, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
1. i 2. Nedelja3. i 4. Nedelja 5. i 6. Nedelja   7. i 8. Nedelja   9. i 10. Nedelja   11. i 12. Nedelja   13. i 14. Nedelja   15. i 16. Nedelja 17. i 18. Nedelja 19. i 20. Nedelja 21. i 22. Nedelja 23. i 24. Nedelja   25. i 26. Nedelja 27. i 28. Nedelja   29. i 30. Nedelja Uvod u oralnu medicinu. Anatomija, histologija i funkcije oralne sluzokože.Bolesti usana. Oboljenja gingive-gingivitisi. Bolesti jezika, razvojne anomalije, promjene pokrivača jezika, hiperkeratoza epitela jezika-leukoplakija. Piroze i dinije. Bolesti pljuvačnih žlijezda i poremećaji u stvaranju i normalnom toku pljuvačke. Oštećenja oralnih tkiva. Nekrozni i gangrenozni procesi u usnoj duplji. Zadah iz usta. Alergijske reakcije u ustima. Nespecifična i specifična zaštita u ustima. Oralna alergija. Virusna oboljenja usta. Afte (Rekurentne oralne ulceracije). HIV-infekcija usta. Mikozna oboljenja usta. Bolesti regionalnih limfnih žlijezda glave i vrata. Specifična oboljenja usta. Bele i crvene lezije oralne sluzokože. Dermatoze u usnoj duplji i efloerescence oralne sluzokože. Oralne manifestacije hematoloških oboljenja i endokrinih poremećaja. Vitaminski deficiti i njihove oralne manifestacije. Dijagnostički aspekti tumora i prekanceroza usne duplje. Gerostomatologija i oboljenja usta u starosti Oralna žarišta i konsekutivna oboljenja ,,fokalna infekcija,, i parodontalna medicina Preventiva oboljenja usta Faktori odbrane u usnoj duplji.

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:8 x 40/60 = 5sati Struktura opterećenja: 1sata predavanja 2 sata vježbi 2sata samostalnog rada uključujući i konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit:  h 30 = 150sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 5=20sata Ukupno opterećenje za predmet: 8 h 30 = 240 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita 70sati Struktura opterećenja  150sati (nastava) + 20sata (priprema) + 70sati (dopunski rd)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
  1. Oralna medicina i parodontologija, D.Đajić, D.Đukanović, D. Kojović, 2008.
  2. Bolesti usta-oralna medicina-atlas, D. Đukanović, D. Đajić, S.Stanić, K.Kovačević, 2008.
Dopunska literatura: 1. Oralna medicina, Lj.Janković, 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno, Kolokviji do 40 bodova maksimalno Završni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof dr Dragoslav Đukanović
Napomena: grupe za vežbe 5 studenata

Log in