Opšta i oralna fiziologija - S

Opšta i oralna fiziologija - S

Naziv predmeta

OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semsetar ECTS krediti Fond časova

obavezni

III i IV

12

150 (3+2) (3+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS.
Uslovljenost drugim predmetimaza prisustvovanje nastavi i polaganje ispita uslov je položena anatomija i dentalna anatmija, opšta i oralna histologija, humana genetika i opšta i oralna biohemija
Ciljevi izučavanja predmeta; savladavanje osnova fizioloških procesa u organizmu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaZvezdana Rajkovača, vanredni profesor, Amela Matavulj, redovni profesor, šef Katedre, Peđa Kovačević, docent, Nenad Ponorac, docent, Zorislava Zagorac, asistent, Želimir Erić, asistent.
Metod nastave i savladavanje gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Konsultacije.
Sadržaj predmeta
IIIsemstarI nedelja      Homeostaza. ĆelijaII nedelja    Tjelesne tečnosti.III nedelja   Biofizika ekscitacije.IV nedelja   Eritociti, Leukociti.V nedelja    Imunologija.VI nedelja   Krvne grupe. Hemostaza.VII nedelja  Srce, EKG. Minutni volumen. VIII nedelja Test I IX nedelja    Cirkulacija. X nedelja     Mikrocirkulaija. Limfa. XI nedelja    Arterijski pritisak. XII nedelja   Bubreg. XIII nedelja  Acidobazna regulacija. XIV nedelja  Respiratorni sistem. XV nedelja   Transport gasova. Regulacija disanja. XVI nedelja  Test II. XVII nedelja Ovjera semestra XVIII - XXI nedelja  Dopuncka nastava. IVsemstarI nedelja       Građa i motorika git-a.II nedelja      Sekrecija u git-u.III nedelja    Apsorpcija u git-u. Jetra.IV nedelja    Metabolizam.V nedelja     Endokrinologija. Hipofiza.VI nedelja    Štinjača. PTH. Kalcitonin.VII nedelja   Kora nadbubrega. Pankreas. Polni hormoni. VIII nedelja Test I I I. IX nedelja    Organizacija nervnog sistema. Neuron. Sinapsa. X nedelja     Receptori. Osjet dodira, pritiska, položaja, bola i temperature. XI nedelja    Motorne funkcije kičmene moždine, moždanog stabla i moždane kore. XII nedelja  Mali mozak. Bazalni gangliji. XIII nedelja ANS. Limbički sistem. Hipotalamus XIV nedelja  Čulo sluha i vida. XV nedelja   Čulo ukusa, mirisa, položaja tijela XVI nedelja  Test I V. XVII nedelja Ovjera semestra XVIII - XXI nedelja  Dopunska nastava. Ispit
 

Opterećenje studenta na predmetu

Nedenjno

Broj sati12 bodova x 40/60 = 8sati Struktira opterećenja: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata konsultacije i samostalni rad

U toku semsetra

Nastava i završni ispit8 x 30 = 240 cati Neophodne pripreme(prije početka semestra): 4 x 8sati32 sata Ukupno opterećenje za predmet12x 60 =720 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnomispitnom roku uključujući polaganje popravnog ispitado 88 sati Struktura opterećenja240 (nastava) + 32 (priprema) + 88 (dopunski rad)
Studenti su obaveznio da pohađaju teorijsku nastavu, i vježbe i polažu test kolokvije.
Literatura: Guyton: Ossnovi fiziologija Z. Rajkovača, A Matavulj i saradnici: Priručnik za praktičnu nastavu iz fiziologije
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. dr Zvezdana Rajkovača
Napomena:

Log in