Neuropsihijatrija - S

Neuropsihijatrija - S

Naziv predmeta

NEUROPSIHIJATRIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII

3

30(1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Milan Arbutina, docent, Šef katedre, Zoran Semiz, vanredni profesor, Siniša Miljković, docent, Vlado Đajić, docent, Zoran Vujković, docent, Duško Račić, viši asistent, Nataša Mihaljčišin, viši asistent, Stojanka Pešić-Popović, stručni saradnik,Aleksandra Dominović, stručni saradnik, Sanja Grgić, stručni saradnik, Sonja Antonić, stručni saradnik, Zoran Vukojević, stručni saradnik, Daliborka Tadić, stručni saradnik                                                 
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

 
 
NEUROLOGIJAOSNOVI KLINIČKE NEUROFIZIOLOGIJE. PERIFERNI NERVNI SISTEM.VIŠE CEREBRALNE FUNKCIJE CEREBRALNI I STABLARNI SINDROMI GLAVOBOLjE I NEURALGIJE INTRAKRANIJALNI TUMORI. EPILEPSIJE NEUROLOGIJA RAZVOJNOG DOBA. EKSTRAPIRAMIDNI SISTEM I OBOLjENjA.CEREBROVASKULARNE BOLESTI KRANIOCEREBRALNE POVREDE PSIHIJATRIJA MEDICINSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOPATOLOGIJA ETIOLOGIJA, PATOGENEZA I KLASIFIKACIJA DUŠEVNIH POREMEĆAJA I OBOLjENjA NEUROTSKI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI LIČNOSTI DIJASOCIJATIVNI I SUMANUTI DUŠEVNI POREMEĆAJI AFEKTINI I ORGANSKI POREMEĆAJI BOLESTI ZAVISNOSTI I PSIHOSOMATSKI POREMEĆAJI I OBOLjENjA.LIJEČENjE DUŠEVNIH POREMEĆAJA I BOLESTI Završni ispit, ovjera semestra, dopunska nastava, dopunski ispit

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 3 h 40/30= 4 sata Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 1 sat vježbi 2 sata samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 4 h 15 = 60 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 h 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita; 22 sata   Struktura opterećenja 60 sati (nastava) + 8 sati (pripreme) + 22 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:KolokvijumTestPraktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc.dr Milan Arbutina, Prof.dr Marija Burgić-Radmanović
Napomena:

Log in