Interna medicina - S

Interna medicina – S

Naziv predmeta

INTERNA MEDICINA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fondčasova

obavezni

V i VI

10

120 (2+2) (2+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Uslov za pristupanje nastavi iz predmeta Interna medicine su položeni svi ispiti iz predkliničkih predmeta.
Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje internističkih bolesti, etiologije, kliničke slike, dijagnostike i liječenja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Šef katedre Prof. dr Snježana Popović-Pejičić(redovni profesor), Prof. dr Ljiljana Lakić(redovni profesor),Prof. dr Mirko Stanetić(redovni profesor),Prof. dr Sandra Hotić-Lazarević(redovni profesor),Prof. dr Duško Vulić(vanredni profesor), Prof. dr Aleksandar Lazarević(vanredni profesor),Prof. dr Krsto Jandrić(vanredni profesor),  Prof. dr Zoran Mavija(vanredni profesor), Prof. dr Nenad Prodanović(vanredni profesor), Prof. dr Marinko Vučić(vanredni profesor),Doc. dr Branislav Gašić,Doc. dr Vlastimir Vlatković, Doc. dr Tamara Kovačević-Preradović,Doc. dr Milorad Grujičić, dr sc. med. Aleksandra Grbić(viši asistent), mr. sc. dr Milena Brkić(viši asistent),mr. sc. dr Dragan Unčanin(viši asistent),mr. sc. dr  Dobrila Rodić(viši asistent),mr. sc. dr Boris Goronja(viši asistent),mr. sc. dr Blaženko Vuković(viši asistent),mr. sc. dr Ljiljana Kerić(viši asistent),mr. sc. dr Boro Kuzmić(viši asistent)
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe.Seminari i konsultacije.
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI Nedelja

XVIINedelja

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

Kardiovaskularne bolesti u cjelini, etiologija, patogeneza, prognoza, socijalno ekonomski značaj; anatomija i fiziologija srca, provodni sistem srca; klinicka slika kardioloskih bolesnika; osnovni principi terapije ;Reumatska groznica, etiologija, patogeneza, klinicka slika, dijagnostika,prognoza, komplikacije,Liječenje; Urođene srčane greške, klinička slika, dijagnostika, prognoza, liječenje                                               Stečene srčane greške, etiologija, dijagnostika, klinička slika, prognoza, liječenje Ishemijska bolest srca, infarkt miokarda Akutne upale endokarda, miokarda, perikarda Arterijska hipertenzija, etiologija, podjela, dijagnostika, liječenje Kardiomiopatije, etiologija, podjela, dijagnostika, klinička slika, liječenje Bolesti perifernih arterija i vena Zapaljenske reumatske bolesti (reumatoid artritis, ankilozantni spondilitis, Rajterov sindrom, psorijaticni artritis, infektivni artritis) Sistemske bolesti vezivnog tkiva Ulkusna bolest, etiologija, klinička slika, dijagnostika i liječenje Akutni i hronični hepatitis, dif. dg. Sindroma žutice Ciroza jetre ( etiologija i kl. slika, dijagnostika i terapija) Akutni i hronični glomerulonefritis Akutna bubrežna insuficijencija Dijabetes melitus, etiologija, podjela, klinicka slika, dijagnostika, prognoza, liječenje Komplikacije dijabetesa melitus i njihovo liječenje Oboljenja hipofize Oboljenja stitne zlijezde Oboljenja paratireoidnih žlijezda Hronična obstruktivna bolest pluca Bronhijalna astma Tuberkuloza pluća Anemije, etiologija, dijagnostika Akutne leukemije Bolesti hemostaze, hemoragijski sindrom Bolesti trombocitne loze Imunitet i njegovi poremećaji. Reakcija preosetljivosti Trovanja insekticidima i pesticidima.Trovanja korozivnim sredstvima Trovanje etil i metil alkoholom, botulizam, stafilokokno trovanje

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 10 h 40/60= 7 sati Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit  7 sati h 30= 210 sati; Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4  h  7 = 28 Ukupno opterećenje za predmet: 10 h 30 = 300 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita 62 sata Struktura opterećenja: 210 sati (nastava) + 28 sati (priprema) + 62 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe
Literatura:
Interna medicina S. Stefanović, Interna medicina D. Manojlović, Propedevtika Interne medicine D. Manojlović, Urgentna medicina John Mills, Donald D. Trunkey
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Usmeni ispit, praktični ispit, pregled RTG snimaka i EKG zapisa.
Posebna naznaka za predmet: Nastavu iz predmeta pohađaju studenti koji su položili predmete predkliničke medicine
Ime nastavnika koji je pripremio podatkeProf. dr Snježana Popović-Pejičić
Napomena:

Log in