Dermatovenerologija - S

Dermatovenerologija - S

Naziv predmeta

DERMATOVENEROLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VI

3

30 (1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije STOMATOLOGIJE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Bogdan Zrnić, redovni profesor, Šef katedre
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I-IV Nedelja

V-VIII Nedelja

IX-XII Nedelja

XIII-XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Nedelja

XXIV-XXV Nedelja

XXVI-XXVII Nedelja

XXVIII-XXX Nedelja

XXXI- XXXIII Nedelja

XXXIV-XXXV Nedelja

XXXVI-XXXVII Nedelja

XXXVIII- XLV Nedelja

 
ALERGODERMATOZE PARAZITARNE DERMATOZE VIRUSNA OBOLjENjA KOŽE ERITEMATOSKVAMOZNE DERMATOZE BULOZNE DERMATOZE Ovjera semestra, dopunska nastava, popravni ispitni rok PAPULOZNE DERMATOZE AUTOIMUNA REUMATOLOŠKA OBOLjENjA KOŽE CIRKULATORNA OBOLjENjA TUMORI KOŽE OBOLjENjA DLAKE I NOKTIJU SEKSUALNO PRENOSIVE BOLESTI Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:340/30=4 sata Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 1 sat vježbi 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 4 h 15 = 60 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet: 3 h 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 22 sata   Struktura opterećenja 60 sati (nastava) +  8 sata  (pripreme) +  22 sati (dopunskog rada)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: Bogdan Zrnić i sr. Dermatovenerologija B.Matić. Dermatovenerološka propedevtika B. Lalević-Vasić, Lj.Medenica ,M.Nikolić. Dermatovenerologija sa dermatovenerološkom propedevtikom B.Zrnić, S.Stojanović. Dermatovenerologija u praksi B.Zrnić, R.Vilendečić. Polno prenosiva oboljenja Naučno-stručna edukacija katedre  
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:KolokvijumTest Seminarski Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet: Informator za učenje: ambulantamedicom.com
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Bogdan Zrnić
Napomena:Prije izlaska na usmeni dio ispita studenti su obavezni poloziti kolokvijume , seminarske , testove i praktični ispit

Log in