Obavještenje za mlade doktore koji su završili Medicinski Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci nudi zaposlenje mladim doktorima na sljedećim pozicijama:

        -2 kandidata zainteresovana za istraživanje iz Imunologije

        -2 kandidata zainteresovana za istraživanje u oblasti Kardiovaskularne farmakologije

        -1 kandidat za zaposlenje na Onkologiji-radioterapiji pri „Affidea“ Centru za radioterapiju Banja Luka.

Uslovi za zaposlenje:

        - prosjek iznad 8,50

        - znanje engleskog jezika

        - završen Medicinski fakultet u roku.

Svim kandidatima se automatski nudi upis na doktorske studije na Medicinskom fakultetu, po povoljnim uslovima.

Zainteresovani kandidati mogu da se jave u dekanat Medicinskog fakulteta (kancelarija Dekana).

Log in